Kindersponsorplan

Veel ouders kunnen door financiële problemen hun dove kind niet naar school laten gaan. Als stichting willen wij deze kinderen ondersteunen, zodat onderwijs voor hen beschikbaar wordt. Hierin vinden wij het belangrijk dat ouders ook hun eigen verantwoordelijkheid houden. Financiële ondersteuning is dus maatwerk en vindt plaats op basis van draagkracht van ouders.

Binnenkort vind u hier meer informatie over het Kindersponserplan.