Het bestuur

Het bestuur van Signs of Hope bestaat uit 5 personen, te weten:

Sonja Beetsma: “In mijn werk als doventolk ben ik betrokken bij dove Nederlanders en ik besef hoeveel goede kansen zij hier in het leven hebben. Hoe anders is dat voor doven in Uganda!  Via Signs of Hope probeer ik bij te dragen aan het welzijn van doven in Uganda.”

Bea Wildeman: “Sinds 2009 kom in regelmatig in Uganda en heb ik gezien hoe moeilijk het is voor mensen met een beperking om een plek te krijgen in de samenleving. Toen onze dochter Famke zich voor dove kinderen in ging zetten was ik erg dankbaar. Sinds eind 2019 ben ik onderdeel van het bestuur. Ik houd mij met name bezig met de naamsbekendheid van de stichting.”

Rachel Matthee:“Van kinds af aan heeft God mijn hart bewogen voor mensen op armere continenten. Met Doven in de familie weet ik hoe succesvol en normaal als ieder ander ze zijn, als hen gelijke kansen worden geboden. Daarom help ik graag een handje mee aan het mooie werk wat Signs of Hope levert.”

John Huijgen: “Mijn vrouw is tolk Gebarentaal, en door haar heb ik Signs of Hope en het geweldige werk wat deze stichting doet, leren kennen. In April 2023 was ik samen met mijn gezin in Uganda en heb ik met eigen ogen gezien wat Signs of Hope doet en de positieve impact wat dit heeft op het leven van de betrokkenen. Dit heeft mij enorm gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen, en dit is dan ook de reden dat ik nu deel uit maak van het bestuur van Signs of Hope.

Famke (Nakimuli) Wildeman: “Sinds de zomer van 2016 woon en werk ik in Uganda. Ik ben Signs of Hope gestart, vanuit de passie die God in mij heeft gelegd voor dove kinderen in Uganda. Mij volledig te mogen inzetten om een verschil te maken in het leven van deze kinderen, maakt mij dankbaar. Alle eer aan God.”