Jaarverslag

Als stichting willen wij graag transparant zijn in wat wij doen en hoe wij zijn omgegaan met de door u aan ons toevertrouwde financiƫle middelen.

De activiteiten die in 2017 in Uganda hebben plaatsgevonden zijn de opmaat geweest voor de totstandkoming van Stichting Signs of Hope. We delen daarom graag het jaarverslag met u, zodat u een indruk kunt krijgen van onze activiteiten. De afgelopen jaren mochten we stap voor stap bouwen aan een solide stichting. Tevens vind u in het jaarverslag een financieel overzicht.

Vanaf 2023 is er ook een ANBI verklaring over onze inkomsten en uitgaven beschikbaar.

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019