Visie en missie

De visie en missie van Signs of Hope zijn als volgt:

Wij willen bijdragen aan een hoopvolle toekomst voor dove kinderen in Uganda (Jeremia 29:11); een toekomst van leven in overvloed in alle aspecten: het kennen van God, het hebben van betekenisvolle relaties en het benutten van mogelijkheden op het gebied van onderwijs, loopbaan en op overige terreinen.

Dat doen wij door het ondersteunen en verbeteren van het onderwijs aan dove kinderen in Uganda en hun (familie) netwerk met mankracht, kennis, materialen en financiën.

Signs of Hope is een christelijke stichting. Wij geloven:

  • dat God ons geschapen heeft om tot Zijn eer te leven;
  • dat God ons roept om van Hem te getuigen (Matt 28:18-20), in woord en in daad (Matt. 5:16 en Matt 25:34-40);
  • dat God van ons vraagt ons in te zetten voor rechtvaardigheid (Micha 6:8)
  • dat we in alle dingen afhankelijk zijn van Hem (Spr 3:5-6)